Välkommen till V75bolaget MiniMini Regler Historik Spelkalender Avisering Deltagare

REGLER FÖR V75BOLAGET MINI

1. Insatsen för 1 andel och omgång är 400 kr. Vid omgångar bestående av 5 tävlingar är insatsen 500 kr.
Tävlingsomgångar med 5 tävlingar är rödmarkerade i spelkalender.
Om det förekommer sk. Extra dagar markeras de i kalendern med gul bakgrund och rubriken med +"antal".
insatsen ökas då med 100kr/extradagar
2. Det är fritt att spela flera andelar.
3. Insatsen skall förskottsinbetalas via swish.
4. Inbetalningen skall aviseras via e-post på insättningsdagen.
5. Först när inbetalning mottagits registreras du som deltagare.
6. Om du inte vill skylta med ditt namn anger du ett alias med e-posten.
7. Pengarna skall vara på kontot senast torsdagen före omgångsstarten.
8. Spelomgången omfattar en månad => 4-5 tävlingsdagar. Förutom vid Extra dagar Se Spelkalender och P1.
9. Administrationsavgift ingår med 0 kr i insatsen.
10. Inlämningsavgift tas ut enl. ATGs taxa, 0kr för V75 vid online inlämning.
11. Alla deltagare i varje spelomgång publiceras på deltagarsidan.
12. Lösenord skickas till deltagare via e-post.
13. En spelomgång består företrädesvis av 5-10 deltagare.
14. Om deltagarantalet ökar lämnas flera likadana system in.
15. Systemet består vanligtvis av 4-5 kuponger.
16. Spelet blir ca 1000-2000 rader / vecka.
17. Veckans system publiceras normalt mellan kl. 11.00-14.00 speldagen.
18. Vid tekniskt fel (datorhaveri, serverfel mm) finns möjlighet att ringa.
19. Redovisning av resultat och ev. vinst sker varje vecka.
20. Veckovinster <500 kr /system kan återinvesteras i bolagsspelet (för omgången).

21. Överföring av ev. vinster sker efter varje avslutad spelomgång till respektive deltagares spelkonto.
22. Behållningen (eller del av) på spelkontot kan när som helst utbetalas till deltagaren. Meddela via e-post belopp och till vilket swish/bankkonto som överföringen skall göras.
23. Vid utbetalning avgår eventuellt kostnader för post / bankavgifter.
24. Vid utträde ur bolagsspelet utbetalas behållning enligt spelkonto.
25. Är behållningen vid utträde < 100 kr tillfaller den nästa omgångs spelkassa.
26. Är behållningen <100 kr och ingen ny insats görs för nästkommande omg. anses deltagaren ha utträtt.
27. Utträde kan endast ske i samband med avslutad spelomgång.
28. Personer under 18 år äger inte rätt att delta i bolagsspelet.