Välkommen till tävlingen "Först till 50"Först till 50 Regler Hall Of Fame Ställning Strecken Tävlingen

Regler

Du skall göra ett system på max 200 rader.
För att systemet skall vara giltigt skall det redovisas i Forum under rätt rubrik senast Kl.14:00 tävlingsdagen. Vi spelar inte på sk. Extra V75 dagar. Tävlingsdagar framgår under fliken V75 kalender
Spel gjorda efter att spelstopp lagts in tas bort.
Tävlingsrubriken läggs ut vanligtvis under onsdag. (Om rubrik av någon anledning inte är utlagd, går det bra att göra sitt spel direkt i huvud forumet och att det tydligt framgår vilken tävlingsdag det gäller.)  
Endast ett system per deltagare är tillåtet.
Självklart ansvarar var och en för sitt spel till ATG. Inlämningen här på Forumet är ett fiktivt spelande.

Poängen

Du får 1 poäng för varje rätt men med tillägget att du får bonuspoäng för utdelningen på ditt system. 1000:- = 1p
(Bonuspoäng= Din utdelning/1000). Vitsen är den att du kan från vilken position som helst skrälla till och vinna.

Systemet

Skriv in systemet enl. nedan.
Avd1: 1,2
Avd2: 1,2,3,4,5
osv...
Avdx: i en sammanhängande följd, mellanslag sedan hästnummer skiljt med komma.
Om du lägger in reserver skall de skrivas inom parenteser utan mellanslag typ (4,5)
Ex. Avd3: 1,2,3,4 (5,6)
(Det underlättar avsevärt vid rättningen om ni gör enligt ovan. Tack!)

Reserver

Om reserver inte anges tilldelas reserver enligt ATGs insatsfördelning som gäller vid stängning.

Vem vinner?

Vinner gör den som kommer först till 50p. Om flera får över 50p, vinner den som har mest poäng.
Vi spelar om äran men på sikt kanske vi kan tänka oss någon form av pris eller att vinnaren utför ett
bolagssystem. Kom gärna med uppslag.

Rättnings ris

Om det skulle vara något fel i rättningen skickar ni ett mejl till webmaster@travoasen.se så reder vi ut det hela.